Blackwind Software| Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Recruitments

Tuyển dụng.

Ở Blackwind, con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền cho người dân của chúng tôi với các công cụ, kiến ​​thức và cơ hội phù hợp, để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ trong khu vực của chúng tôi.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

BỘ PHẬN

KINH NGHIỆM

MỨC LƯƠNG

Marketing

1 - 2 năm kinh nghiệm

7 - 15 triệu

Phòng Hệ Thống

<1 năm

10 - 15 triệu

Phòng kinh doanh

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 triệu - 20 triệu

Phòng Tester

1 - 2 năm kinh nghiệm

8 triệu - 10 triệu

Phòng Lập trình Web

<1 năm

10 triệu - 20 triệu

-

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 - 15 triệu

Phân tích nghiệp vụ

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 - 15 triệu

Phòng Lập trình Web

<1 năm

10 - 15 triệu

Phòng Lập trình Web

<1 năm

10 - 15 triệu

11 vị trí đang tuyển