Blackwind Software| Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Recruitments

Tuyển dụng.

Ở Blackwind, con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền cho người dân của chúng tôi với các công cụ, kiến ​​thức và cơ hội phù hợp, để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ trong khu vực của chúng tôi.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

BỘ PHẬN

KINH NGHIỆM

MỨC LƯƠNG

Phòng kinh doanh

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 triệu - 20 triệu

Phòng Tester

1 - 2 năm kinh nghiệm

8 triệu - 10 triệu

Phòng Lập trình Web

1 - 2 năm kinh nghiệm

15 triệu - 25 triệu

-

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 - 15 triệu

Phân tích nghiệp vụ

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 - 15 triệu

Phòng Lập Trình Mobile

1 - 2 năm kinh nghiệm

15 triệu - 25 triệu

6 vị trí đang tuyển