Blackwind Software| Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Recruitments

Tuyển dụng.

Ở Blackwind, con người là tài sản lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào việc trao cơ hội cho những người đồng hành cùng chúng tôi các công cụ, kiến thức phù hợp để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ trong khu vực của chúng tôi

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

KINH NGHIỆM

MỨC LƯƠNG

SỐ LƯỢNG

1 - 2 năm kinh nghiệm

10 - 15 triệu

1

1 vị trí đang tuyển