Khung OGSM - Biến thể của Quản trị theo mục tiêu

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Blogs

Khung OGSM - Biến thể của Quản trị theo mục tiêu

03/07/2022 - 10:47 AM   |  Kiến thức quản trị

*Blackwind Software*

Khung OGSM là một công cụ vận hành kế hoạch cho phép các tổ chức liên kết tầm nhìn dài hạn của họ với những chiến lược phù hợp. OGSM là cụm từ được hình thành bởi 4 yếu tố, O: Objectives - Mục tiêu, G: Goal - Mục đích, S: Strategy - Chiến lược, M: Measurements - Đo lường (Chỉ số đánh giá hiệu suất quan trọng - KPI). Bốn mục này xuất hiện để chắc chắn rằng trọng tâm được phân chia và các mục tiêu cụ thể cũng như các mục tiêu có thể đo lường được thiết lập để hỗ trợ cho chiến lược.

OGSM là gì? Sự khác nhau giữa OGSM và BSC? | bởi TOPPION GROUP | Brands  Vietnam

Khi được áp dụng một cách đúng đắn, OGSM thường đưa ra được một bộ tài liệu cô đọng và một khung công việc rõ ràng để phát triển, cân bằng và thực hiện kế hoạch chiến lược cho trung hạn dài hạn. Sau những thành phần mang tính chiến lược”, phải kể đến nhiệm vụ và tầm nhìn, được kết hợp với những thành phần vận hành, như các mục tiêu và những chiến lược cụ thể, sẽ cho ra kết quả là một kế hoạch chiến lược sâu rộng nhưng thiết thực. Khung OGSM cần được áp dụng trên toàn bộ doanh nghiệp, toàn bộ phòng ban chức năng hay các hội nhóm dự án và nó cũng có giá trị cho việc quản lý mục tiêu cá nhân.

Khung công việc OGSM được xây dựng tại Nhật Bản vào những năm 50 của thế kỷ trước. Mô hình này sau đó được mang tới Mỹ và được áp dụng bởi rất nhiều những công ty lớn. Đơn cử là P&G (Protor & Gamble) đã áp dụng mô hình này để sắp xếp những phương hướng của công ty đa quốc gia. Do đó, họ được ghi nhận với việc phát triển phiên bản hiện đại của Khung OGSM.

 

Các thành phần của OGSM

Mô Hình Ogsm Là Gì - Mô Hình Ogsm Và Kpi

Mục tiêu (Objectives):

Mốc bắt đầu của OGSM được liên kết với bức tranh lớn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp của bạn đang muốn đạt được điều gì và vào lúc nào? Chiến lược thường được sinh ra từ việc quản lý cao cấp hơn và mục tiêu phải phù hợp với chiến lược. Một tầm nhìn rõ ràng cho công ty rất quan trọng bởi vì nó dẫn đến:

- Sự tích hợp giữa tổ chức và các bên liên quan bên ngoài tổ chức

- Quyết đoán trong việc tập trung quyền lực

- Sự hợp tác

- Kế hoạch

- Động lực

 

Mục đích (Goals):

Mục đích chiến lược là những mục đích cụ thể về tài chính và phi tài chính và kết quả một tổ chức đang tìm cách để đạt được trong một chu kỳ nhất định. Các mục tiêu xuất hiện thứ hai trong bốn yếu tố mà một công ty phải đặt ra như là một phần của Khung OGSM. Các mục tiêu quan trọng được soạn thảo phải được định lượng bằng các con số. Một cách để đảm bảo điều này là sử dụng các mục tiêu SMART. Mục tiêu chiến lược rất quan trọng vì:

- Kích thích việc tìm ra đâu là nhiệm vụ ưu tiên

- Làm cho việc phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn

- Tạo ra một kế hoạch ngân sách tốt hơn

- Chúng hoạt động như một phương tiện truyền thông quan trọng

- Phục vụ làm cơ sở cho phân tích SWOT

Ví dụ sau: Để trở thành công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp Y, công ty X phải có thị phần 34% và đạt doanh thu 80 triệu euro trước khi kết thúc năm tài chính. Hoặc: công ty X phải hoạt động tại ít nhất ba thị trường mới trước khi kết thúc năm tài chính.

 

Chiến lược (Strategy):

Nếu mục tiêu và mục đích của tổ chức đã rõ ràng, bước tiếp theo là suy nghĩ về cách hiện thực hóa các mục tiêu đó. Yếu tố chiến lược từ Khung OGSM phục vụ mục đích này. Các chiến lược được diễn đạt trong các câu ngắn và rõ ràng mô tả các cách thức mà tổ chức hoặc bộ phận làm cho kết quả mà họ đạt được tiến gần hơn tới mục tiêu.

Ví dụ: một thị trường lớn hơn có thể đạt được thông qua tối ưu hóa logistic.

 

Đo lường (Measurement):

Yếu tố cuối cùng từ Khung OGSM đang phát triển một kế hoạch đo lường để đo lường những thành công và để biết rằng liệu các hoạt động có đang phát triển theo kế hoạch. Điều quan trọng là các mục đích được soạn thảo có thể định lượng được. Mặc dù các mục đích nói trên không thể luôn luôn được thể hiện bằng các con số, nhưng các vấn đề như chất lượng, kế hoạch và thời hạn có thể được đo lường phần nào.

 

Cuối cùng là các mốc hành động chiến thuật:

Nếu doanh nghiệp nhận ra rằng chiến lược không hoạt động bằng cách theo dõi việc đo lường, thì nó phải được điều chỉnh. Các điểm hành động chiến thuật đạt được điều này được thêm vào cột cuối cùng của Khung OGSM. Nếu không đạt được số liệu bán hàng cao hơn, mặc dù tối ưu hóa mạng lưới hậu cần, có thể cần phải tối ưu hóa trong các lĩnh vực khác. Các điểm hành động chiến thuật đảm bảo rằng tổ chức điều chỉnh chiến lược của mình để các mục tiêu sẽ đạt được trong tương lai.

 

Các bước để lên kế hoạch cho khung OGSM

Thực thi quy trình hoạch định chiến lược bằng Khung OGSM không khó. Thực hiện theo các bước dưới đây để lập kế hoạch chiến lược cá nhân hoặc kế hoạch chiến lược cho công ty của bạn.

Khung OGSM - Một biến thể khác của quản trị theo mục tiêu - Phần mềm Quản  lý Doanh nghiệp & Cộng tác trực tuyến thời gian thực mọi lúc, mọi nơi

Chỉ rõ mục tiêu:

Yếu tố đầu tiên của Khung OGSM là hiểu chiến lược, sứ mệnh và tầm nhìn của tổ chức của bạn. Tổ chức muốn đạt được điều gì? Và làm thế nào? Bạn cần có một kế hoạch chiến lược cụ thể để đưa ra một tuyên bố chính xác và ngắn gọn về mục tiêu của tổ chức.

 

Chỉ rõ các mục đích:

Khi mục tiêu và mục tiêu đã được soạn thảo, bước tiếp theo là mô tả cách thực hiện các mục tiêu. Các chiến lược được sử dụng cho việc này. Điều quan trọng là một chiến lược được xác định cho từng mục tiêu.

 

Bắt đầu theo dõi và đo lường:

Mục tiêu của Khung OGSM là giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi tiến trình trên con đường đến các mục tiêu đầy tham vọng. Tiến độ chỉ có thể được đo lường khi nó đã được xác định trước cách nó sẽ được theo dõi. Giám sát tiến độ trả lời câu hỏi; chiến lược của chúng ta có hiệu quả không? Và, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình chứ? Có nên điều chỉnh các mục tiêu?

Một công cụ tuyệt vời để theo dõi tiến trình là Thẻ điểm cân bằng (BSC). Thẻ điểm cân bằng cung cấp các chỉ số hiệu suất chính (KPI) khác nhau để đo lường tiến độ.

Bài viết khác.