Các chức năng của HRM trong Doanh nghiệp

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Blogs

Các chức năng của HRM trong Doanh nghiệp

13/08/2022 - 14:46 PM   |  Kiến thức quản trị

*Blackwind Software*

Các chức năng quản lý của HRM bao gồm: 

Lập kế hoạch

Chức năng lập kế hoạch của HRM đảm bảo sự phù hợp tốt nhất giữa nhân viên và công việc đồng thời tránh tình trạng thiếu hụt hoặc dư thừa nhân lực cho tổ chức. Có bốn bước chính của quy trình HRP: Phân tích nguồn cung nhân lực hiện tại, dự báo nhu cầu nhân lực, cân bằng dự kiến ​​nhu cầu nhân lực với nguồn cung và điều chỉnh ba bước đầu tiên cho phù hợp với các mục tiêu của tổ chức.

 

Tổ chức

Tổ chức là chức năng của HRM liên quan đến việc phát triển một cơ cấu tổ chức để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của tổ chức. Cấu trúc thường được thể hiện bằng một sơ đồ tổ chức, cung cấp một biểu đồ đồ họa về chuỗi chỉ huy trong một tổ chức.

 

Chỉ đạo

Điều này bao gồm việc kích hoạt nhân viên ở các cấp độ khác nhau và khiến họ đóng góp tối đa vào mục tiêu của tổ chức. Khai thác tiềm năng tối đa của một nhân viên thông qua động lực và mệnh lệnh liên tục là trọng tâm hàng đầu cho chức năng này của HRM.

 

Kiểm soát

Sau khi lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo, hiệu suất của một nhân viên phải được đánh giá, xác minh và so sánh với các mục tiêu của tổ chức. Nếu kết quả hoạt động sai lệch so với kế hoạch, các biện pháp kiểm soát sẽ được thực hiện.

 

Chức năng hoạt động của HRM bao gồm:

Tuyển dụng và lựa chọn

Tuyển dụng và lựa chọn tạo ra một nhóm các ứng viên tiềm năng và chọn ra các ứng viên phù hợp từ nhóm đó. Theo một nghiên cứu của Allegis Group, 83% các tổ chức tin rằng việc thu hút và giữ chân nhân tài là một thách thức ngày càng tăng.

 

Phân tích và Thiết kế Công việc

Chức năng HRM này bao gồm mô tả bản chất của công việc, bao gồm các bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc cần thiết cho một vị trí cụ thể trong một tổ chức. Chức năng này rất quan trọng trong việc giúp kết hợp các nhiệm vụ, nhiệm vụ và trách nhiệm thành một đơn vị công việc duy nhất để đạt được các mục tiêu của tổ chức.

 

Quản lý hiệu suất

Kiểm tra và phân tích hiệu suất của nhân viên là một chức năng quan trọng khác mà HRM thực hiện. Theo nghiên cứu xu hướng vốn con người toàn cầu của Deloitte, 79% giám đốc điều hành đánh giá cao việc thiết kế lại hệ thống quản lý hiệu suất và thực tiễn để kết hợp các yếu tố như phản hồi liên tục, thiết lập mục tiêu và giao tiếp dựa vào nhân viên là ưu tiên cao.

 

Học tập và Phát triển (L&D)

Chức năng HRM này cho phép nhân viên thu nhận các kỹ năng và kiến ​​thức mới để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả. L&D cũng chuẩn bị cho nhân viên đảm nhận các trách nhiệm ở cấp độ cao hơn.

Theo Hiệp hội Phát triển Nhân tài (ATD), các tổ chức cung cấp các chương trình đào tạo toàn diện có thu nhập trên mỗi nhân viên cao hơn 218% so với các tổ chức không được đào tạo chính thức.

 

Quản lý lương thưởng

HRM cũng bao gồm việc xác định mức lương cho các loại công việc khác nhau và các khoản đãi ngộ, khuyến khích, tiền thưởng và lợi ích liên quan đến một chức năng công việc.

Theo Jobvite, hầu hết mọi người (19%) đã rời bỏ công việc của họ vì lý do lương thưởng.

 

Chính sách

HRM hoạt động bằng cách soạn thảo, sửa đổi, xuất bản và thực hiện các chính sách của tổ chức, những chính sách này cần thiết cho sự đối xử công bằng đối với tất cả nhân viên.

 

Phúc lợi cho Nhân viên

Chức năng này chăm sóc nhiều dịch vụ, lợi ích và cơ sở vật chất được cung cấp cho nhân viên vì hạnh phúc của họ. Theo một nghiên cứu của MetLife, 51% nhà tuyển dụng nói rằng việc sử dụng các lợi ích về sức khỏe và sức khỏe để duy trì lòng trung thành của nhân viên và giữ chân nhân tài sẽ trở nên quan trọng hơn trong 3 đến 5 năm tới.

Đến phần 2, bài viết sẽ tiếp tục chia sẻ tầm quan trọng của HRM trong doanh nghiệp, lợi ích cũng như vấn đề sử dụng giải pháp công nghệ dành cho HRM trong doanh nghiệp.

Bài viết khác.