Blackwind Software| Giải pháp phần mềm doanh nghiệp

Hotline: 0789.96.88.33

FacebookLinkedin

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin khách hàng.

Tất cả thông tin do khách hàng cung cấp và/hoặc nhập dữ liệu trên phần mềm Blackwind đều là tài sản độc quyền của khách hàng, Blackwind chỉ là đơn vị lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu được lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu (data center) được kiểm soát theo tiêu chuẩn an ninh thông tin quốc tế ISO 27001.

Blackwind đảm bảo mọi thông tin sẽ không sửa đổi, tiết lộ, phổ biến ra ngoài phạm vi quản lý của Blackwind nếu không có sự đồng ý từ khách hàng hoặc yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

Blackwind không sao chép, lưu giữ dưới bất kỳ hình thức nào toàn bộ dữ liệu, thông tin mà khách hàng đã cung cấp/nhập dữ liệu trên phần mềm Quản trị doanh nghiệp Blackwind trong suốt thời gian hai bên thực hiện Hợp đồng này.

Blackwind có trách nhiệm sao lưu định kỳ dữ liệu định kỳ khách hàng. Và chuyển cho khách hàng khi khách hàng yêu cầu bằng văn bản và có xác nhận của người đại diện pháp luật công ty.

Chính sách bồi thường nếu xảy ra rò rỉ thông tin

Với mọi hành vi vi phạm bảo mật thông tin do lỗi từ Blackwind, Blackwind sẽ có nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng mức phạt vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin bằng 100% tổng giá trị Hợp đồng (tính từ thời điểm hai bên ký kết Hợp đồng đến ngày vi phạm) và hoàn trả toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản sử dụng cho khách hàng.

Blackwind sẽ chịu mọi trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh tương ứng theo quy định pháp luật và giá trị thương mại mà khách hàng bị ảnh hưởng và sẽ không hạn chế trách nhiệm cho đến khi Blackwind xử lý/thu hồi thông tin bảo mật bị thất thoát.

Chính sách sau khi kết thúc hợp đồng

Sau khi hai bên thống nhất chấm dứt thỏa thuận hoặc trong trường hợp hai bên không tiếp tục đạt được sự thỏa thuận về việc hợp tác kinh doanh, các thỏa thuận về bảo mật thông tin tại Hợp đồng này và nghĩa vụ bảo mật thông tin của Blackwind vẫn được tiếp tục cho đến khi Blackwind đảm bảo rằng toàn bộ dữ liệu thông tin đã được bàn giao cho khách hàng hoặc sau 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.